LOGBUA - house on the sea
logbua House on the sea
20140301_Trade 151_0278.jpg

Press

 
 

PRESS

Høyt hevet over flommen – farfarens sjøbu ble plassert på påler. Ved utløpet av Sira-elven møtes norsk fiskerihistorie og italiensk design. Ekstremværet «Synne» herjer Rogaland og Agder i desember 2015. Etterpå har Per Arne Log to muligheter. Han kan ta pengene fra forsikringsselskapet og reparere den oversvømte sjøbua i Åna-Sira. Eller han kan plusse på en god sum og hindre at det skjer igjen. Han velger det siste. Ved hjelp av Holm AS i Flekkefjord hever han farfars gamle sjøbu én meter opp og plasserer den på påler.

Aftenposten, Oct 09, 2017

«Staycation» er den nye trenden. Det er merkbart for både Logbua og The Long House at Lista.

— Lister24, 23.08, 2019

— Link to the article in the newspaper

 

 

"

Litt Toscana på fylkesgrensa. Per Arne Log tar med seg impulsar frå reisene sine til Italia – til glede for gjestene i sjøbua han leiger ut. 1938 bygde farfaren til Per Arne Log ei sjøbu i Åna-Sira. Sjøbua var i bruk heilt opp til 1970-talet. I 1999 bestemde Per Arne Log seg for å restaurera sjøbua til farfaren. Frå før hadde han restaurert eit hus i gamle Stavanger, og nå hadde han lyst å sjå kva som var mogleg å få til heime i Åna-Sira. Han kontakta Knut Jan Kluge, som då var regionantikvar i Dalane. Log opplevde samarbeidet med Kluge som inspirerande, og tok til seg det han kunne av gode råd.

— dalane tidendeL Juni 21, 2018