LOGBUA - house on the sea
logbua House on the sea
20140301_Trade 151_0278.jpg

Press

 
 

PRESS

Høyt hevet over flommen – farfarens sjøbu ble plassert på påler. Ved utløpet av Sira-elven møtes norsk fiskerihistorie og italiensk design. Ekstremværet «Synne» herjer Rogaland og Agder i desember 2015. Etterpå har Per Arne Log to muligheter. Han kan ta pengene fra forsikringsselskapet og reparere den oversvømte sjøbua i Åna-Sira. Eller han kan plusse på en god sum og hindre at det skjer igjen. Han velger det siste. Ved hjelp av Holm AS i Flekkefjord hever han farfars gamle sjøbu én meter opp og plasserer den på påler.

Aftenposten, Oct 09, 2017

 

 

"

Litt Toscana på fylkesgrensa. Per Arne Log tar med seg impulsar frå reisene sine til Italia – til glede for gjestene i sjøbua han leiger ut. 1938 bygde farfaren til Per Arne Log ei sjøbu i Åna-Sira. Sjøbua var i bruk heilt opp til 1970-talet. I 1999 bestemde Per Arne Log seg for å restaurera sjøbua til farfaren. Frå før hadde han restaurert eit hus i gamle Stavanger, og nå hadde han lyst å sjå kva som var mogleg å få til heime i Åna-Sira. Han kontakta Knut Jan Kluge, som då var regionantikvar i Dalane. Log opplevde samarbeidet med Kluge som inspirerande, og tok til seg det han kunne av gode råd.

— dalane tidendeL Juni 21, 2018